Apple iPhone Xs Max

27,890,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Apple iPhone Xs Max
Giá sốc

? Tặng bộ Củ, Cáp sạc cao cấp trị giá 250.000đ

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Giá đỡ xem phim

? Tặng Bộ bát sứ cao cấp Nhật Bản

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 200.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Apple iPhone Xs Max

27,890,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Apple iPhone Xs
Giá sốc

? Tặng bộ Củ, Cáp sạc cao cấp trị giá 250.000đ

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Giá đỡ xem phim

? Tặng Bộ bát sứ cao cấp Nhật Bản

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 200.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Apple iPhone Xs

23,490,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Apple iPhone 5
Giá sốc

? Tặng bộ Củ, Cáp sạc cao cấp trị giá 250.000đ

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Giá đỡ xem phim

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Apple iPhone 5

1,490,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Apple iPhone 5S
Giá sốc

? Tặng bộ Củ, Cáp sạc cao cấp trị giá 250.000đ

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Tai nghe Bluetooth

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 100.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Apple iPhone 5S

1,890,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Apple iPhone 6
Giá sốc

? Tặng bộ Củ, Cáp sạc cao cấp trị giá 250.000đ

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Giá đỡ xem phim

? Tặng Bộ bát sứ cao cấp Nhật Bản

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 100.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Apple iPhone 6

2,990,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Apple iPhone 6 Plus
Giá sốc

? Tặng bộ Củ, Cáp sạc cao cấp trị giá 250.000đ

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Giá đỡ xem phim

? Tặng Bộ bát sứ cao cấp Nhật Bản

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 100.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Apple iPhone 6 Plus

4,390,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Apple iPhone 6S
Giá sốc

? Tặng bộ Củ, Cáp sạc cao cấp trị giá 250.000đ

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Giá đỡ xem phim

? Tặng Bộ bát sứ cao cấp Nhật Bản

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 200.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Apple iPhone 6S

3,490,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Apple iPhone 6S Plus
Giá sốc

? Tặng bộ Củ, Cáp sạc cao cấp trị giá 250.000đ

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Giá đỡ xem phim

? Tặng Bộ bát sứ cao cấp Nhật Bản

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 200.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Apple iPhone 6S Plus

5,190,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Samsung Galaxy M10

3,490,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Samsung Galaxy M10

? Tặng Bộ bát sứ Nhật cao cấp

? Tặng Sim 4G Viettel tốc độ cao

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 100.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Samsung Galaxy M10

3,490,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Samsung Galaxy M20
Giá sốc

? Tặng Bộ bát sứ Nhật cao cấp

? Tặng Sim 4G Viettel tốc độ cao

? Tặng Giá đỡ xem phim

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 200.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Samsung Galaxy M20

4,990,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Samsung Galaxy J6+
Giá sốc

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Bộ Bát Sứ Nhật Bản cao cấp

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 100.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Samsung Galaxy J6+

3,690,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Samsung Galaxy S10
Giá sốc

? Tặng Nồi lẩu nướng đa năng

? Tặng Sim 4G Viettel tốc độ cao

? Tặng Bộ bát sứ Nhật cao cấp

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 400.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Samsung Galaxy S10

16,750,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Samsung Galaxy S10+
Giá sốc

? Tặng Nồi lẩu nướng đa năng

? Tặng Sim 4G Viettel tốc độ cao

? Tặng Bộ bát sứ Nhật cao cấp

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 400.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Samsung Galaxy S10+

17,990,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Samsung Galaxy A20
Giá sốc

? Tặng Bộ bát sứ Nhật cao cấp

? Tặng Sim 4G Viettel tốc độ cao

? Tặng Giá đỡ xem phim

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 200.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Samsung Galaxy A20

4,150,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Samsung Galaxy A30
Giá sốc

? Tặng Bộ bát sứ Nhật cao cấp

? Tặng Sim 4G Viettel tốc độ cao

? Tặng Giá đỡ xem phim

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 200.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Samsung Galaxy A30

5,790,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Samsung Galaxy J4+
Giá sốc

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Bộ Bát Sứ Nhật Bản cao cấp

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 100.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Samsung Galaxy J4+

3,090,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Oppo F11 Pro

8,490,000₫
Trả góp 0%

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Oppo F11 Pro
Giá sốc

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Bộ Bát Sứ Nhật Bản cao cấp

? Tặng Nồi lẩu nướng đa năng

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 400.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

 

Oppo F11 Pro

8,490,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Oppo F11
Giá sốc

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Bộ Bát Sứ Nhật Bản cao cấp

? Tặng Nồi lẩu nướng đa năng

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 400.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

 

Oppo F11

7,290,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Oppo F9
Giá sốc

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Bộ Bát Sứ Nhật Bản cao cấp

? Tặng Nồi lẩu nướng đa năng

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 400.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

 

Oppo F9

6,990,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Oppo A7
Giá sốc

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tai nghe Bluetooth

? Tặng Nồi lẩu nướng đa năng

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 400.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

 

Oppo A7

5,490,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Oppo A3s 32GB
Giá sốc

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Sim 4G Viettel

? Tặng Bộ bát sứ cao cấp Nhật Bản

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 200.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

 

Oppo A3s 32GB

4,090,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Oppo A3s 16GB
Giá sốc

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Giá đỡ xem phim

? Tặng Bộ bát sứ cao cấp Nhật Bản

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 100.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

 

Oppo A3s 16GB

3,290,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Realme C1
Giá sốc

? Tặng Gậy chụp ảnh

? Tặng Giá đỡ xem phim

? Tặng Bộ bát sứ cao cấp Nhật Bản

? Hoặc Phiếu giảm giá phụ kiện 100.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

 

Realme C1

2,490,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Samsung Galaxy Tab E 9.6 (SM-T561)
Giá sốc

? Tặng Giá đỡ xem phim

? Tặng Máy đánh trứng

? Phiếu giảm giá phụ kiện 100.000đ

✔ 1 Đổi 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

✔ Bảo hành 12 tháng

Samsung Galaxy Tab E 9.6 (SM-T561)

3,990,000₫

✔ Bảo hành 12 THÁNG – 1 ĐỔI 1 trong 30 ngày cho lỗi NSX

Thay pin iPhone 6S

✔ Thay pin chính hãng, chất lượng yên tâm 100%

✔ Xem trực tiếp, lấy ngay trong 10 phút

✔ Giá ưu đãi tốt nhất, tiết kiệm chi phí

Thay pin iPhone 6S

300,000₫

✔ Bảo hành 03 THÁNG – 1 ĐỔI 1 cho lỗi NSX

Thay pin iPhone 6 Plus

✔ Thay pin chính hãng, chất lượng yên tâm 100%

✔ Xem trực tiếp, lấy ngay trong 10 phút

✔ Giá ưu đãi tốt nhất, tiết kiệm chi phí

Thay pin iPhone 6 Plus

300,000₫

✔ Bảo hành 03 THÁNG – 1 ĐỔI 1 cho lỗi NSX

Thay pin iPhone 5S

✔ Thay pin chính hãng, chất lượng yên tâm 100%

✔ Xem trực tiếp, lấy ngay trong 10 phút

✔ Giá ưu đãi tốt nhất, tiết kiệm chi phí

Thay pin iPhone 5S

200,000₫

✔ Bảo hành 03 THÁNG – 1 ĐỔI 1 cho lỗi NSX

Thay pin iPhone 5

✔ Thay pin chính hãng, chất lượng yên tâm 100%

✔ Xem trực tiếp, lấy ngay trong 10 phút

✔ Giá ưu đãi tốt nhất, tiết kiệm chi phí

Thay pin iPhone 5

200,000₫

✔ Bảo hành 03 THÁNG – 1 ĐỔI 1 cho lỗi NSX

Thay pin iPhone 6

✔ Thay pin chính hãng, chất lượng yên tâm 100%

✔ Xem trực tiếp, lấy ngay trong 10 phút

✔ Giá ưu đãi tốt nhất, tiết kiệm chi phí

Thay pin iPhone 6

250,000₫

✔ Bảo hành 03 THÁNG – 1 ĐỔI 1 cho lỗi NSX